1år 6 månader

S*Marmor's Norska skogkatter


S*Kronängens Triton 1 år 6 månader och 7,0 kg