7 Månader

S*Marmor's Norska skogkatter

S*Kronängens Triton 7 månader och 4,9 kg