10 månader

S*Marmor's Norska skogkatter


S*Kronängens Triton 10 månader och 5,6 kg