11 månader

S*Marmor's Norska skogkatter


S*Kronängens Triton 11 månader och 5,67 kg