1år 7 månader

S*Marmor's Norska skogkatter


S*Kronängens Triton 1 år 7 månader och 7,0 kg