1år 5 månander

S*Marmor's Norska skogkatter


S*Kronängens Triton 1 år 5 månader och 6,9 kg