8 Månader

S*Marmor's Norska skogkatter


S*Kronängens Triton 8 månader och 5,3 kg