9 Månader

S*Marmor's Norska skogkatter

 

S*Kronängens Triton 9 månader och 5,4 kg