12 månader

S*Marmor's Norska skogkatter

 

S*Kronängens Triton 12 månader och 5,88 kg